Projektowanie i doradztwo

Zespół inżynierów J.A.T. zajmuje się doradztwem i projektowaniem na wszystkich etapach powstawania inwestycji związanej z gospodarką odpadami – począwszy od oceny lokalizacji, przez badania geologiczne, hydrogeologiczne, raporty OO¦, prace koncepcyjne, wielobranżową dokumentację budowlaną i wykonawczą do instrukcji eksploatacji i ekspertyz.

Kilkanaście urządzonych składowisk odpadów, rekultywacje, kilka zakładów unieszkodliwiania odpadów o wydajności od 10 do 60.000 Mg/rok i liczne opracowania towarzyszące to dotychczasowy dorobek naszego biura projektów.

Wykaz wykonanych przez J.A.T. ważniejszych prac w tym zakresie znajdziesz w dziale Referencje.