Wykonawstwo inwestycyjne / Ochrona gruntów-geosyntetyki

Składowiska odpadów

Stworzyliśmy zespół wykonawczy instalatorów geomembran HDPE i innych geosyntetyków wykorzystywanych na wysypiskach - mat bentonitowych, geowłóknin i geosiatek, który od dziesięciu lat działa w niezmienionym składzie. Niemal od początku Ci sami monterzy i kontrolerzy jakości, przeszkoleni w Niemczech, ułożyli dla nas dotąd ponad półtora miliona metrów kwadratowych materiałów geotechnicznych, w dużej mierze na wysypiskach.

Oczyszczalnie ścieków, kompostownie, rolnictwo

Technologia geomembran HDPE wykorzystywana jest też szeroko do uszczelniania obiektów ziemnych i żelbetowych na wszelkiego rodzaju oczyszczalniach. Stąd wśród naszych referencji znajdziecie Państwo laguny osadowe, komory napowietrzania osadu czynnego, zbiorniki ścieków surowych i oczyszczonych, w tym z przemysłu chemicznego.
Separacja gruntu od płyt kompostowych w obiektach komunalnych i rolnictwie jest dziś już zakorzenionym, dobrym zwyczajem. Obiekty tego typu wykonujemy od wielu lat.

Obiekty magazynowania paliw


Ochrona gruntu przed skażeniami produktami przemysłów naftowego i chemicznego wymaga stosowania geomembran, które odpowiednio dobrane i zastosowane świetnie nadają się do tego celu. Przyjmujemy zamówienia na uszczelnienia gruntu pod stacjami benzynowymi, rafineriami, rampami przeładunkowymi paliw, obiektami przemysłu chemicznego, itp. Na liście naszych referencji jest kilkanaście stacji paliw (obiekty BP, Lotosu, Orlenu i stacje prywatne), budowle na terenie Rafinerii Gdańskiej, PERN w Małaszewiczach oraz zbiorniki paliw kilku zakładach przemysłowych.

Obiekty hydrotechniczne, zbiorniki wody przemysłowej, elementy krajobrazu

Geomembrany HDPE są na świecie od dawna bardzo szeroko stosowane do budowy wszelkiego rodzaju zbiorników wód czystych, poczynając od oczek wodnych w ogrodach, przez stawy w parkach i na polach golfowych, na sztucznych zaporach kończąc. Takie zastosowanie tego materiału wymaga dużego doświadczenia w urządzaniu pochyłości dna i brzegów. J.A.T. posiada takie doświadczenie dzięki budowie tego typu warstw izolacyjnych tak w ogrodach jak i przy zaporach wodnych. Nasza technologia wykorzystywana jest często do uszczelniania remontowanych lub nowobudowanych zbiorników wody przemysłowej i ppoż.