Wykonawstwo inwestycyjne / Budowa zakładów gospodarki odpadami

Nasz dzisiejszy udział w budowie zakładów utylizacji odpadów, czy to jako podwykonawca czy też jako generalny realizator, zawdzięczamy konsekwentnemu zdobywaniu referencji w branży w latach poprzednich.