Firma / Referencje

1. WYKONAWSTWO
 
A. Obiekty składowania odpadów – budowa i rekultywacja
 
Wysypisko dla gminy Szreńsk - Generalne Wykonawstwo, w tym uszczelnienie geomembraną 2,00 mm + pełna infrastruktura techniczna, 1,2 ha – rok 1996
Nagroda w konkursie NFOŚ.
 
Wysypisko dla m. Sępólno Krajeńskie – uszczelnienie kwatery geomembraną 1,5 mm, 2 ha –  rok 1996
 
Zakład Utylizacji dla Elbląga w Rubnie Wlk. – uszczelnienie kwater na odpady i zbiorników geomembranami 2,0 i 1,0 mm,  4,3 ha – lata 1996,1997
 
Wysypisko dla Lęborka – drenaże HDPE i uszczelnienie kwatery I i II geomembraną HDPE 2,0 mm, 2,9 ha – lata 1995,1996
 
Składowisko odpadów dla gminy Piszczac – uszczelnienie geomembraną 2,0 mm, 1 ha – rok 1996
 
Składowisko odpadów dla gminy Ludwin – uszczelnienie geomembraną 1,5 mm, 0,9 ha – rok 1996
 
Wysypisko dla gminy Mogielnica – drenaże i uszczelnienie geomebraną 1,5 mm, 1,95 ha –  rok 1996
Nagroda w konkursie N.F.O.Ś
 
Wysypisko dla gminy Rzgów – uszczelnienie geomembraną 1,5 mm, 1 ha – rok 1996
 
Wysypisko dla gminy Strzegowo Osada – uszczelnienie geomembraną 1,0 i 1,5 mm, 1,9 ha – rok 1997
 
Wysypisko dla gminy Rudna – uszczelnienie geomembraną 2,0 mm, 1,5 ha – rok 1997
 
Wysypisko dla Karlina i Białogardu – Generalne Wykonawstwo: roboty ziemne, uszczelnienie geomembraną 1,50 mm, drenaż odgazowujący, drenaż odwadniający, 1,2 ha – rok 1997
 
Wysypisko dla m. Brodnica – uszczelnienie matą bentonitową i geomembraną, 1,8 ha  – rok 1997
 
Wysypisko dla gminy Zbójna – projekt i Generalne wykonawstwo,  w tyy uszczelnienie geomembraną 2,00 mm i 1,00 mm + pełna infrastruktura techniczna, 1,5 ha – rok 1998
 
Wysypisko odpadów dla m. Działdowo – uszczelnienie geomembraną 2,0 mm i matą bentonitową, 1,2 ha –  rok 1998
 
Wysypisko dla m. Końskie – uszczelnienie geomembraną 2,0 mm i 1,0 mm, 4,2 ha – rok 1998
 
Wysypisko odpadów dla m. Łomża – uszczelnienie geomembraną 2,0 mm, 1,2 ha – rok 1998
 
Miejsko-gminne wysypisko odpadów w Łosicach – uszczelnienie geomembraną 2, 0 mm, 2,3 ha – rok 1998
 
Wysypisko odpadów dla m. Swarzędz – uszczelnienie geomembraną 2,0 mm, matą bentonitową, geowłókniną, 2,2 ha – rok 1998
 
Uszczelnienie wysypiska odpadów dla Wągrowca – mata bentonitowa, geomembrana 2,5 mm, geowłóknina, 3,1 ha – lata1999,2000
 
Budowa składowiska odpadów dla m. Gołdap – Generalne Wykonawstwo – niecka uszczelniona geomembraną 1,5 mm + pełna infrastruktura techniczna, 1,3 ha – lata 1999, 2000
 
Budowa wysypiska odpadów dla Ostrowii Maz. w Lubiejewie – uszczelnienie geomembraną gładką i szorstką 2,0 mm, 1,5 ha – rok 2000
 
Budowa składowiska odpadów dla Krasnystawu w m. Wincentów – uszczelnienie geomembraną gładką  i szorstką 2,0 mm, 1,1 ha – rok 2000
 
Budowa składowiska odpadów dla Drawska Pomorskiego – etap I – uszczelnienie geomembraną 2,0 mm, 2,9 ha - rok 2000
 
Budowa składowiska dla Białej Podlaskiej (projekt J.A.T.) – uszczelnienie matą bentonitową, geomembraną 2,0 mm i geowłókniną, 2,6 ha – rok 2000
 
Rozbudowa składowiska a Kielc w m. Promnik – uszczelnienie matą bentonitową, geomembraną HDPE 1,5 mm i geowłókniną, 4,6 ha – rok 2000
 
Projekt modernizacji zakładu utylizacji w Grudziądzu (Zakurzewie) i wykonanie uszczelnienia zbiornika odcieku i kwatery nr 1C – geomembrana gładka i szorstka 2,0 mm oraz geowłóknina, 1,2 ha – rok 2000
 
Zakład Utylizacji Odpadów dla Włocławka w m. Machnacz – uszczelnienie kwatery I i II i zbiorników geomembraną 2,0 mm, 5,9 ha – lata 1999-2001
 
Wysypisko dla Tomaszowa Maz. – uszczelnienie kwatery II matą bentonitową, geomembraną 2,0 mm, geowłókniną, 2,9 ha – rok 2001
 
Wysypisko dla gm. Potęgowo w m. Chlewnica – uszczelnienie matą bentonitową, geomembraną 2,0 mm, geowłókniną, 0,9 ha – rok 2001
 
Budowa wysypiska dla gmin Nowe Skalmierzyce i Sieroszewice – uszczelnienie kwatery, zbiornika odcieków studni – mata bentonitowa, geomembrana 2,0 mm i geowłóknina, 1 ha – rok 2001
 
Wysypisko w Ostrowie Wlkp. – kwatera 1/2 - uszczelnienie matą bentonitową i geomembraną 2,0 mm, 3 ha – rok 2001
 
Wysypisko dla Kraśnika – uszczelnienie kwatery komunalnej i przemysłowej matą bentonitową i geomembraną 2,0 mm, 5,8 ha – lata 2001, 2002
 
Zakład Utylizacji Odpadów Łężyce k/Gdyni – kwatera składowa B 1/I – członek i lider Konsorcjum – uszczelnienie kwatery geomembraną HDPE 2,0 mm, matą bentonitową i geowłókniną, drenaże HDPE, przysypka ochronna, 4 ha – lata 2001/2003
 
Zakład Utylizacji Odpadów w Rymaniu – etap I – kwatera składowania balastu (wykopy 150.000 m3, warstwa filtracyjna żwir 2-8 mm,  uszczelnienie matą bentonitową geomembraną HDPE 2,0, geowłókniną, drenaże Dn 200 , plac kompostowania, pompownia H=11 m, zbiorniki odcieku, 3,75 ha – rok 2003
 
Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Cieszewie – projekt  i Generalne wykonawstwo: kwatera balastu, linia sortownicza 20 Mg/rok, wiaty, waga, budynek socjalny, drogi, ogrodzenie, zieleń  - lata   2002-2004
 
II etap budowy M.Z.U i U.O.K. w Zawierciu, członek Konsorcjum – uszczelnienie geomembraną HDPE 2,5 mm, 2 warstwy geowłókniny, drenaże Dn 200, warstwa filtracyjna, 1,8 ha – rok 2004
 
Inwestycja PHARE  - lider Konsorcjum, wspólnie z WOD-BUD Kraśnik -  Budowa Z.U.O.K. w Borownicy gmina Janów Lubelski, w tym ogrodzenie 750 m, zbiornik na odciek 8.000 m3, uszczelnienie kwatery o pow. 18.000 m2 i zbiornika o pow. 3.000 m2 matą bentonitową, geomembraną HDPE 2,0, geowłóknina, warstwa filtracyjna, drenaże Dn200, płyta ochronna żelbetowa 3.000 m2 na zbiorniku odcieku, dostawy śmieciarki i pojemników – lata 2003,2004
 
Rozbudowa składowiska  odpadów komunalnych w Miastkowie – Generalny wykonawca – roboty ziemne, uszczelnienie, odgazowanie, drenaż, pompownia, zbiornik odcieku, droga, ogrodzenie, zieleń, 2,4 ha – lata 2004,2005
 
Budowa składowiska  odpadów komunalnych w Płocochowie – lider Konsorcjum – kwatera 1,2 ha, myjnia, drogi, zasieki, śluza, budynki, hala, waga, zieleń, ogrodzenie, wodociąg – lata 2004,2005
 
Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Głubczycach, członek Konsorcjum – roboty ziemne, uszczelnienie matą bentonitową, geomembraną i geowłókniną, drenaże, pompownia, odgazowanie, droga, waga, ogrodzenie, zieleń, roboty elektryczne, 2 ha – lata 2004,2005
 
Uszczelnienie 2 kwater Składowiska  Odpadów w m. Uniszki Cegielnia – mata bentonitowa, geomembrana, geowłóknina, roboty ziemne, 4 ha – rok 2005
 
Okrywa kwatery K2 w ramach rekultywacji składowiska odpadów w Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach – uszczelnienie geomembraną i geowłókniną, uzupełniające prace ziemne, 2,2 ha – rok 2005
 
Uszczelnienie kwatery składowiska odpadów komunalnych w Górnej Grupie Gm. Dragacz – mata bentonitowa i geomembrana HDPE 2,4 ha – rok 2006
 
Rekultywacja składowiska odpadów dla Lublina w m. Rokitno – geomembrana HDPE 1,0 mm,  6,3 ha – rok 2006

Budowa składowiska odpadów komunalnych w Świętochłowicach – uszczelnienie kwatery V – mata bentonitowa, geomembrana HDPE, geowłóknina, 0,52 ha – rok 2006
 
Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Zakrzewie gmina Działdowo- uszczelniona i zdrenowana kwatera 0,8 ha, brodzik, waga, drogi międzyobiektowe, kanalizacja deszczowa – rok 2006
 
Uszczelnienie wysypiska odpadów w Chróścicach gmina Dobrzeń Wielki – wyrównanie podłoża kwatery nr 2, uszczelnienie matą bentonitową i geomembraną HDPE, geowłóknina, warstwa filtracyjna, drenaże, pompownia, 0,8 ha – rok 2006
 
Rekultywacja składowiska odpadów w Górnej Grupie gmina Dragacz – rekultywacja techniczna i biologiczna, zieleń, odgazowanie, ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, ogrodzenie, monitoring, 2,5 ha – 2006 rok

Wysypisko odpadów stałych w obrębie wsi Czerwony Dwór – przygotowanie kwatery II do eksploatacji - wyrównanie podłoża, uszczelnienie matą bentonitową, geomembraną HDPE, geowłóknina, warstwa filtracyjna, ujęcie i odprowadzenie odcieku, droga technologiczna – rok 2006
 
Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Bieczu – Generalne wykonawstwo – budowa uszczelnionej i zdrenowanej kwatery o powierzchni 1 ha, wały przeciwpowodziowe, waga, brodzik droga dojazdowa i technologiczna, budynki biurowe i wiaty, kanalizacje deszczowa i sanitarna, przepompownie, zieleń i ogrodzenie, przerzut odpadów ze starego obiektu – 2006 rok

Budowa III Kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych w Promniku gm. Strawczyn. Powierzchnia 45.000 m2, pojemność kwatery - 680 000 m3, roboty ziemne, uszczelnienie geosyntetykami, drenaż, pompownia i oświetlenie, zieleń, roboty rozbiórkowe - Rok 2007

Rozbudowa istniejącego składowiska odpadów niebezpiecznych przy ul. Długiej w Płocku. Powierzchnia 1 ha,  roboty ziemne 83 703 m3, uszczelnienie geomembraną HDPE, drenaże, drogi, ogrodzenie - rok 2008

Dostosowanie składowiska odpadów komunalnych MZGOK w Koninie do stanu zgodnego z obowiązującymi wymogami prawnymi. Instalacja odwodnienia i nawilżania złoża odpadów dł. 1100mb,
drenaż, pompownia, drogi, pas zieleni izolacyjnej - rok 2008

Rekultywacja kwatery nr 5 i 6 - starej części - wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie, gm. Nakło nad Notecią. Powierzchnia rekultywacji 1,7ha, usczelnienie geomembraną roboty ziemne, drenaż, zieleń izolacyjna - rok 2008

Wykonanie nowej kwatery nr V składowiska wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi i pracami dodatkowymi na terenie istniejącego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łęczycy gm. Stara Dąbrowa woj. zachodniopomorskie. Powierzchnia 4 ha, kubatura 240.000 m3, roboty ziemne 93.000 m3 , wielowarstwowe uszczelnienie geosyntetykami, drenaże, przepompownia, sieć energetyczna wraz ze stacją trafo, drogi i place - rok 2008

Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami i Recyklingu dla Rejonu Koszalińskiego Leszczyn - Kalina. Pojemność kwatery 1 047 000 m3, roboty ziemne 460.000 m3, uszczelnienie geosyntetykami 54.000 m2 , drenaż, wodociąg - rok 2009

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania odpadów w Gdańsku - Szadółkach - Roboty budowlano - montażowe, w tym  uszczelnienie geosyntetykami na powierzchnia 130 567 m2 - rok 2009

Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Jeżewicach k. Tarczyna. Powierzchnia 2,2 ha, uszczelnienie bentomatą, rekultywacja biologiczna - rok 2009

Rekultywacja I kwatery składowiska odpadów komunalnych na składowisku w Rabowicach, gm. Swarzędz. Powierzchnia 0,96 ha. Roboty ziemne, uszczelnienie warstwą mineralną, odgazowanie, wysiew traw - rok 2009

Budowa nowej niecki składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kętach. Powierzchnie uszczelnienia 1,3 ha. Roboty ziemne, uszczelnienie geosyntetykami, drenaż, odgazowanie, drogi oraz plac manewrowy.  

Rekultywacja części składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Szczecin dla PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Szczecinie: pwierzchnia 0,84 ha, roboty ziemne, uszczelnienie geomembraną HDPE, nasadzenia traw i drzew - rok 2010

Rozbudowa międzygminnego składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Psary gmina Skalmierzyce - kwatera 1B. Roboty ziemne, uszczelnienie mineralne oraz syntetyczne składowiska, drenaż - rok 2010

Budowa kwatery składowej B2 odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu oraz budową wałów ochronnych w Łężycach k. Gdyni. Roboty ziemne 485 000 m2 , wykonanie bariery geologicznej z gruntu rodzimego i bentonitu, uszczelnienie geomembraną HDPE i geowłókniną 2000 g/m2 na powierzchni 71.000 m2 , drenaże, stacja zbiorcza biogazu, sieci elektryczne, infrastruktura drogowa wraz z odwodnieniem - rok 2011

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krajence. Powierzchnia 3,3 ha: Roboty ziemne, uszczelnienie geomembraną HDPE, studnie odgazowujące, rekultywacja biologiczna - rok 2011

Projekt , dostawa i wykonanie uszczelnienia oraz infrastruktury technicznej zbiornika nr  3 składowiska odpadów paleniskowych  dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Powierzchnia 140 ha: uszczelnienie geomembraną HDPE 105 ha, zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp 35 ha, rurociągi, studnie przelewowe - rok 2011

Składowisko odpadów we Frankach kwatera IV. Powierzchnie 1,08 ha, pojemność kwatery
140 000m3: uszczelnienie kwatery warstwą mineralną oraz materiałami syntetycznymi - rok 2011

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowym Warpnie. Powierzchnia 1,05 ha, roboty ziemne, warstwa hydroizolacyjna, drenaż, rekultywacja biologiczna - rok 2011

Budowa nowej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Rokickiej w Tczewie. Regulacje - czerwony FIDIC. Powierzchnia uszczelnienia mineralnego oraz syntetycznego 7,5 ha, drenaże, zbiornik oraz pompownia wód odciekowych, 11 studni odgazowujących - rok 2011

Rozbudowa miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Stalowej Woli. Powierzchnia 1,3 ha: wielowarstwowe uszczelnienie geosyntetykami, roboty ziemne, drenaże, rurociągi rozsączające, odgazowanie kwater, drogi z tłucznia i płyt, sieci elektryczne, ogrodzenie - rok 2012

Budowa kwatery odpadów balastowych przy ZUO w Siedliskach k. Ełku o powierzchni 5,1 ha izolowanej gliną i geosyntetykami, budowa podczyszczalni odcieków i wód technologicznych metodą odwróconej osmozy o wydajności 60m3/dobę, wykonanie 7 kompletów pompowni i 3 kompletów komór zasów. Realizacja zadania odbywała się zgodnie z przepisami FIDIC (żółty) - rok 2012

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych – Etap I - w miejscowości Stradomia Dolna i Doruchów, realizowana w ramach projektu pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego", w tym: rekultywacja techniczna i biologiczna - 2013

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska. Zamówienie częściowe nr 2- " Projekt i budowa: Kwatery składowej balastu, Kompostowni odpadów zielonych, Garażu dla kompaktora oraz Placu recyklingu odpadów budowlanych - powierzchnia kwatery 2 ha: roboty ziemne, warstwa mineralna szczelna z gliny, warstwa syntetyczna szczelna z geomembrany i geowłókniny, system drenażu odcieków wraz z pompownią, komorą rozdziału i pomiaru, rurociągiem tłocznym, siecią telemetryczną, sieć wodociągów, drogi oraz place, płyta kompostowni odpadów zielonych oraz plac recyklingu odpadów budowlanych, garaż dla kompaktora wraz z instalacjami, sieć kanalizacji wewnątrzzakładowej oraz deszczowej, oświetlenie terenu, ogrodzenie, zieleń izolacyjna, system monitoringu terenu, wewnątrzzakładowa stacja paliw - rok 2013

Rozbudowa istniejącego składowiska odpadów niebezpiecznych, należącego do ORLE Eko zlokalizowanego w Płocku przy ul. Długiej - 7 komór o powierzchni łącznej 16.500 m2, w tym: roboty ziemne, izolacja mineralna z gliny, izolacja syntetyczna z geomembrany i geowłókniny uv, kanał wody nadosadowej, żelbetowe ściany działowe - 1.000 m3, studnie przelewowe, rurociągi hydrotransportu, ogrodzenie z drogą wjazdową - rok 2014

Budowa Zakładu Zagospodarowania odpadów " Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. w Czarnówku - II etap". Budowa kwatery 5,0 ha: roboty ziemne, uszczelnienie warstwą gliny, uszczelnienie niecki geosyntetykami (geowłóknina oraz geomembrana), drenaże, zbiornik odcieków, sieć tłoczna odcieku, studnie odgazowania, darniowanie skarp, płyta rozładunkowa drogi - rok 2014 

Budowa Kwatery Balastu nr 2 w ramach zadania „ System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie” koło Gniezna - powierzchnia 3,0 ha, w tym: roboty ziemne 40.000 m3, izolacja mineralna 15.000 m3, izolacja syntetyczna (geomembrana, geowłóknina) 32.000 m2, drenaże 1000 m, studnie odgazowania, rów opaskowy. -  rok 2014

Budowa kwatery balastu na terenie ZZO Olszowa w ramach "Modernizacji systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego - Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - Etap III" - powierzchnia 1,8 ha, w tym: nasypy 23.000 m3, izolacja mineralna iłami i syntetyczna (geomembrana 2,5 mm), drenaż, studnie odgazowania, drogi i plac, rów opaskowy, piezometry - rok 2013/2014

Budowa kwatery deponowania odpadów w balastowych - sektor A na terenie ZZO w m. Karcze, gm. Sokółka - powierzchnia 25.000 m2, w tym: roboty ziemne, izolacja mineralna i syntetyczna, drenaż, pompownia, zbiornik odcieku i zbiornik ppoż. - rok 2014

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych – II etap w miejscowości Nowa Wieś Książęca i Donaborów, realizowana w ramach projektu pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego", w tym: rekultywacja techniczna i biologiczna - rok 2014
Rekultywacja składowiska odpadów przemysłowych pn.: Ograniczenie wpływu na środowisko nieczynnego składowiska odpadów poprodukcyjnych w Tłokini Kościelnej - należącego do NESTLE - rok 2014

B.  Oczyszczalnie ścieków

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków dla m. Łodzi – uszczelnienie lagun osadowych geomembraną 2,0
mm, 15 ha – lata 1995-1997 i 2002
 
Oczyszczalnia ścieków dla m. Kluczbork – uszczelnienie geomembraną i geowłókniną zbiorników osadu czynnego, 1,9 ha – rok 1998
 
Oczyszczalnia ścieków w Olsztynie – uszczelnienie zbiornika osadu geomembraną 2,0 mm, 1,5 ha – rok  1999
 
Laguna osadowa dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Lipnie – projekt i realizacja, 0,45 ha – lata 1999,2000
 
Uszczelnienie zbiornika CZU ścieków przemysłowych na Oczyszczalni Ścieków Kapuściska w Bydgoszczy – uszczelnienie geomembraną HDPE 1,0 mm, 3,7 ha – rok 2000
 
Uszczelnienie stawów stabilizacyjnych nr 1 i 2 na terenie Oczyszczalni Ścieków KRYM w Wołominie – geowłóknina, geomembrana, kotwienie do budowli, 6.500 m2, - rok 2005
 
Budowa oczyszczalni ścieków Umianowice gmina Kije – uszczelnienie geomembraną HDPE 1,0 mm dna stawów, 1, 3 ha, wykonanie i montaż materaców pływających termoizolacyjnych, 3.800 m2 – rok 2006
 
C. Magazynowanie paliw
 
Uszczelnienie pod i wokół zbiorników paliw i oczyszczalni Rafinerii Lotos w Gdańsku
 
Uszczelnienie tac dwóch zbiorników w Małaszewiczach
 
Uszczelnienie tac zbiorników naziemnych w Bazach Paliw nr 2 (Nowa Wieś Wielka) i nr 10 (Kawice),
13 ha – rok 2005
 
Uszczelnienie stacji paliw CPN w Szczecinie, BP w Koszalinie, Neste w Gdyni, Warszawie, Rumi, Gdańsku, Lotos w Gdańsku, stacji prywatnych w Gdańsku, Koszalinie, Rypinie i innych – 18 obiektów
 
Modernizacja Bazy Magazynowej Paliw Orlen nr 31 w Gdańsku – uszczelnienie tac zbiorników, poletka ociekowego i filtra suchego geomembraną HDPE, 7.500 m2 – rok 2006

Wykonanie szczelnego dna i skarp obwałowań zbiorników nr 4,5,6 i 24 w Bazie Paliw w Miszewku Strzałkowskim. Uszczelnienie dna tacy zbiorników geomembraną, szczelna obróbka stóp fundamentów zbiorników, szczelna obróbka komór żelbetowych i podpór rurociągów, szczelna obróbka przejść rurociągów, wykonanie prób szczelności - rok 2013

Montaż izolacji gruntu (geomembraną HDPE i geowłókniną) pod 6 zbiornikami paliw w ramach zadania "Terminal Naftowy w Gdańsku - etap 1" - ok. 23.000 m2- rok 2014
 
D.  Retencja wody
 
Zbiornik retencyjny na rzece Radomce w m. Domaniów  – uszczelnienie zapory geomembraną 1,0 mm, 16 ha – lata 1998/1999
 
Wykonanie 2 zbiorników ppoż. uszczelnionych folią HDPE 1,5 mm na terenie obrębu Szczaniec, 1.500 m2,  - 2004/2005
 
Uszczelnienie zbiornika deszczowni „Rychnów” k. Namysłowa – geomembrana HDPE, geowłóknina, geokrata, 3.000 m2 – rok 2006
 
Uszczelnienie zbiorników wody deszczowej i ppoż. wzdłuż autostrady A 1 i na terenie zakładów przemysłowych w Mirosławcu, Koninie, Gdańsku, Nadarzynie i innych -  34 obiekty
 
E. Inne obiekty
 
Uszczelnienie placu składu złomu geomembraną HDPE 1,5 mm - 3.000 m2 – rok 2005
 
Uszczelnienie dziedzińca baku NBP w Warszawie geomembraną HDPE
 
Uszczelnienie placu parkingowego Carrefour w Gdańsku geomembraną HDPE 2,5 mm - 9.000 m2

Izolacja gruntu mata bentonitową w ramach zadania: Remediacja obszaru przy hali B-1 na terenie WSKA PZL Świdnik S.A. - 12.000 m2 - 2014
 
2. PROJEKTOWANIE
 
Koncepcja i projekt składowiska odpadów dla Lęborka  - rok 1996
 
Projekt wysypiska dla miasta i gminy Gniew zlokalizowanego w Nicponi  - rok 1997
 
Regionalna koncepcja gospodarki odpadami dla gmin Zalewu Wiślanego – rok 1997
 
Projekt i realizacja składowiska odpadów dla gminy Zbójna – rok 1998
 
Projekt rozbudowy składowiska odpadów dla gminy Krośniewice – rok 2002 i 2003
 
Koncepcja i projekt składowiska odpadów dla miasta i gminy Biała Podlaska – rok 2002
 
Projekt składowiska odpadów dla miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska  - rok 2002
 
Projekt składowiska odpadów dla miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą – rok 2000
 
Projekt składowiska odpadów i stacji przeładunkowej dla miasta i gminy Olsztynek – rok 2000
 
Projekt rekultywacji składowiska odpadów w Rybskiej Karczmie gm. Wejherowo (koncepcja, projekt budowlany i technologiczny  – lata 2000, 2001 i 2005
 
Projekt sieci rowów opaskowych i drenażu wód odciekowych kwatery na składowisku w Szadółkach – Gdańsk – rok 2002
 
Program gospodarki odpadami dla Lęborka – rok 2000
 
Koncepcja modernizacji i rozbudowy składowiska odpadów dla Sztumu z dostosowaniem do wymogów Unii Europejskiej  - rok 2001
 
Koncepcja i projekt rozbudowy i modernizacji składowiska odpadów dla Grudziądza – rok 2002
 
Koncepcja i projekt rozbudowy Zakładu Utylizacji Odpadów w Rubnie Wlk. dla Elbląga – rok 2002
 
Koncepcja rozbudowy ZUO w Elblągu – rok 2004
 
Koncepcja i projekt rekultywacji składowisk mas formierskich Elbląg – Modrzewiny – rok 2002
 
Projekt selektywnej zbiórki odpadów w wybranych dzielnicach Gdańska – rok 2001
          
Program gospodarki odpadami dla gminy Dragacz – rok 2002
 
Instrukcja eksploatacji składowiska i zakładu utylizacji odpadów dla Grudziądza – rok 2001
 
Przegląd ekologiczny składowiska odpadów w Sztumie – rok 2001
 
Projekt Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej dla Kwidzyna – rok 2002
 
Projekt składowiska odpadów dla gminy Lubiewo – rok 2003
 
Projekt i realizacja zakładu utylizacji odpadów dla gminy Drobin – rok 2002
 
Projekt budowlano-wykonawczy wysypiska odpadów komunalnych w Krupach gm. Darłowo – rok 2005
 
Projekt techniczny Rozbudowy ZUO w Zakurzewie gm .Grudziądz – lata 2004-2005