Firma / O nas

Nasze przedsiębiorstwo założyliśmy w Gdańsku w 1992 roku a od roku 1993 działamy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zebraliśmy zespół fachowców, głównie specjalistów inżynierii środowiska, którzy wcześniej zdobyli doświadczenie projektując lub budując obiekty służące gospodarce komunalnej i bezpiecznej eksploatacji środowiska: wodociągi, kanalizacje, wysypiska odpadów, systemy melioracyjne.

Stabilny skład naszej kadry przez cały okres istnienia firmy gwarantuje dziś najwyższą jakość oferowanych przez nas usług projektowych i wykonawczych.

Możliwość analizy działania zaprojektowanych przez nas wcześniej obiektów ale też budowanie obiektów zaprojektowanych przez innych pozwoliło nam na ciągłe doskonalenie myśli technologicznej i rzemiosła.

Od początku skoncentrowaliśmy się wyłącznie na zagadnieniach związanych z gromadzeniem i unieszkodliwianiem odpadów. Dlatego dziś wiemy o tym niemal wszystko.

Połączenie wiedzy projektantów z doświadczeniami polowymi wykonawstwa uważamy za szczególnie istotne dla naszej wiarygodności wobec Państwa – naszych klientów.

W latach dziewięćdziesiątych zajmowaliśmy się początkowo projektowaniem i uszczelnieniami gruntu, potem budową kompletnych, bezpiecznych, zorganizowanych składowisk odpadów. Dziś, w wyniku dalszego wdrażania w Polsce polityki Unii Europejskiej, możemy naszym klientom zaoferować równocześnie pełną dokumentację i budowę „pod klucz” zakładu przeróbki odpadów, gdzie składowisko balastu jest tylko jednym z niezbędnych obiektów.

Wasz wysiłek wkładany w ochronę środowiska przejmujemy na siebie.